1 Comment
May 18, 2023Liked by Jonas Nilsson

Tack Jonas, för en mycket skarp analys och för att du försöker lyfta blicken hos den Sverigevänliga rörelsen. Kanske borde den också byta namn, till den "svenskvänliga"? Din jämförelse med Sydafrika är mycket relevant och värdefull som vägledning till hur vi skapar bättre förutsättningar för kommande generationer. Men det kräver att man tuggar i sig den bistra sanningen om hur utgångsläget ser ut, vilket du befriande rakt redogör för. Ja, det är dystert men också hoppingivande för det är först då som man fattar vad man måste göra och fokuserar på rätt saker. Häromveckan försökte jag också lyfta blicken hos Sverigevännerna för ett annat allvarligt hot som ingen velat ta i, nämligen den drastiska nedgången i barnafödande efter covidsprutorna - i synnerhet för svenskar, visar mitt gräv. Vill gärna tipsa dig om debattartikeln som jag skrev i Nya Tider, eftersom även detta påverkar förutsättningarna för kommande generationer. Min slutsats: "Detta skyndar inte bara på folkutbytet, utan riskerar också att göra nödvändiga politiska åtgärder som invandringsstopp och återvandring verkningslösa. Om svenskarnas fortplantningsförmåga skadas eller förstörs helt, tynar folket bort i alla fall. Därför måste alla som vill stoppa folkutbytet även kräva stopp för covidsprutorna och andra injektioner som hotar barnafödandet." Se https://www.nyatider.nu/covidsprutorna-skyndar-pa-folkutbytet/

Expand full comment