Varför alla starka kvinnor faller | Rings of Power

Starka kvinnor spelas som de uppfattar männen, samtidigt som det inte existerar några könsskillnader - resultatet är helt odrägliga kvinnliga protagonister.

2

Framställan av starka kvinnor inom populärkulturen tenderar att alltid falla kort. Anledningen är att producenterna förhåller sig till hur de vill att verkligheten ska vara förskaffad - oavsett om det rör sig om näringslivet, politiken eller inom den allmänna civila sfären. De vill att kvinnor ska ta plats på samma sätt som männen dominerar dessa olika …

Watch with a 7-day free trial

Subscribe to Jonas Nilsson to watch this video and get 7 days of free access to the full post archives.