SYDAFRIKA: Föredrag med Hendrik De Rycke

Hendrik De Rycke har länge hjälpt oss med våra reportage från Sydafrika, och nu är han i Stockholm för att berätta hur han upplever utvecklingen i landet.

Afrika är i många avseenden ett mörkt kapitel att gå igenom, med mycket misär, hemskheter och milt uttryckt kan man säga att Afrika är en kontinent som dominerats av dåliga politiska beslut - visserligen en formulering som även skulle passa oss här i Sverige för de senaste årtionden, även fast våra svenska politiker hellre ser att vi använder ordet ‘nai…

Watch with a 7-day free trial

Subscribe to Jonas Nilsson to watch this video and get 7 days of free access to the full post archives.